Kasmaran di Panataran

Oleh Muhidin M. Dahlan Jika ingin meneroka dan sekaligus melihat bagaimana seorang akademia mengetahui sepenuh hati ilmu pengetahuan—terutama khasanah klasik Nusantara—perlu menyebut