DPRD Kota Probolinggo

1 H. Agus Riyanto, ST Ketua
2 Andri Purwo Hartono, ST Wakil Ketua
3 Supriyanto Sekretaris
4 H. Mochamad Bebun, SH Bendahara
5 Imam Hanafi Anggota
6 H. Nasution Wakil Ketua Anggota