DPRD Kota Batu

1 Sampurno Ketua
2 Amira Ghaida Dayanara, S. IP Wakil Ketua
3 Khamim Tohari Sekretaris
4 Cahyo Edi Purnomo, S. Pd, SH., MH Anggota
5 Asmadi, SP Ketua Anggota
6 Kukuk Kusbianto Anggota