DPRD Kota Pasuruan

Ketua: Suharsono
Sekretaris: Wahyu Widodo
Anggota: Pranoto