DPRD Jatim

Nama Anggota Legislatif Fraksi Komisi
Kusnadi, SH., M.Hum. Penasehat
Dra. Sri Untari, M.AP Ketua C
Bambang Juwono, S.H., M.Hum. Wakil Ketua A
Drs. H. Eddy Paripurna, M.Si Wakil Ketua D
SW. Nugroho Sekretaris B
Giyanto Wakil Sekretaris C
Suharti, S.Psi., MM Bendahara B
Gunawan HS, SH., M.Hum. Wakil Bendahara E
Bambang Suhartono Anggota D
Agatha Retnosari, S.T. Anggota E
Drs. Ali Mudji, M.S Anggota B
Drs. Bambang DH, M.Pd. Anggota A
Drs. Sudjarwo Arkat, MM Anggota D
Drs. Sugeng Pujianto Anggota D
Gatot Supriyadi Anggota E
Ir. H. Suhandoyo SP Anggota C
Islan Gatot Imbata Anggota A
Mahhud, S.Ag Anggota C
Umar Bashor, SE Anggota A